Zlot Turystów na Wielkiej Sowie 16.09.2006 r.

Jak co roku, we wrześniu Komisja Turystyki Górskiej Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” zorganizowała Zlot Turystów Górskich na szczycie Wielkiej Sowy (1015 m.n.p.m.), połączony z uroczystym wręczaniem odznaki „Korona Sudetów Polskich” dla jej zdobywców. Zaszczytu tego dostąpili: Jacek Pielich- wiceprzewodniczący naszej KTG, Jan Ogonowski, Zygmunt Janukowicz, Edward Szafrański oraz Andrzej Pasek. Odznaki wręczała prezes naszego oddziału Zofia Sikora. Komandorem Zlotu był przewodniczący KTG Oddziału PTTK „Ziemi Wałbrzyskiej” Artur Ciempa, zaś dzielnie pomagali mu: Wiesława Standzoń, Łucja Topolewska, Maria Stasiaczek, Kamila Paradowska, Tadeusz Rupociński, Tomasz Czeleń, Stanisław Junak i Jacek Pielich.
Przy pięknym, wrześniowym słońcu ponad 100 osób z różnych stron powiatu wałbrzyskiego, miała możliwość wypoczywać na świeżym powietrzu i spotkać się przy ognisku, aby wspólnie wymienić górskie doświadczenia, poznać się bliżej i móc spróbować swoich sił w różnych konkursach. Pierwszy z nich: krajoznawczy dla młodzieży wygrała Jagoda Grondecka z Publicznego Gimnazjum nr 12 w Wałbrzychu, przed Kamilą Paradowską z Zespołu Szkół w Szczawnie-Zdroju i Janem Kozdrą z PG nr 12 w Wałbrzychu. W kategorii szkół podstawowych 1 miejsce przypadło w udziale Miejskiej Szkole Podstawowej z Jedliny-Zdroju, zaś 2 miejsce Publicznej Szkole Podstawowej nr 2 w Głuszycy. W kolejnym konkursie: piosenki turystycznej prym wiodły Zofia Krzemińska i Ada Przydatek z Jedliny-Zdroju przed reprezentantkami Szkolnego Koła Krajoznawczo-Turystycznego PTTK „Wędrowniczek: Kamilą Paradowską i Justyną Wojtas. Ostatnim sprawdzianem dla turystów była próba napisania krótkiego wiersza na temat szczytu Wielkiej Sowy. W tej kategorii najlepsze okazały się: Beata Wodyk i Katarzyna Kudłacik przed Justyną Wojtas.
Inicjatywa takich zlotów jest niezwykle pożyteczna, gdyż młodzież oraz osoby dorosłe mogą wymienić między sobą doświadczenia z dziedziny turystyki górskiej. Warto zaznaczyć, że mimo skomercjalizowanego życia, na jakie dzisiaj nastawiona jest młodzież, zdarzają się wciąż jeszcze uczniowie, którym nieobce są takie wartości jak: umiłowanie przyrody, podziwianie pięknych panoram, wspólne spotkania przy ognisku i śpiewanie piosenek turystycznych. Chwała nauczycielom-opiekunom, że chcą poświęcić swój wolny czas na wychowywanie uczniów, poprzez turystykę górską.

00.jpg
01.jpg
02.jpg
03.jpg
04.jpg
05.jpg
06.jpg
07.jpg
08.jpg
09.jpg
10.jpg
11.jpg
12.jpg
13.jpg
14.jpg
15.jpg
16.jpg
17.jpg
18.jpg
19.jpg
20.jpg
21.jpg
22.jpg
23.jpg
24.jpg
25.jpg
26.jpg
27.jpg
28.jpg
29.jpg
30.jpg
31.jpg
32.jpg
33.jpg
34.jpg
35.jpg
36.jpg
37.jpg
38.jpg
39.jpg
40.jpg
41.jpg
42.jpg
43.jpg