Plan spotkań KTG w roku 2009

 

godz. 16.00.

 

1 marzec

7 kwiecień

5 maj

9 czerwiec

1 wrzesień

6 październik

10 listopad

8 grudzień