ZAúíCZNIK  DO REGULAMINU ODZNAKI TURYSTYCZNEJ ZDOBYWCY KORONY SUDETÓW CZESKICH


 

Podprowincja

Makroregion

Mezoregion

Najwy┐szy szczyt

Wys. w m n.p.m.

332 Krkonošsko- jesenická subprovincie

(Sudety)

332.1

Krkonošsko-jesenické podh¨°í

(Przedgórze Sudeckie)

332.17  «ulovská pahorkatina (Przedgórze Paczkowskie)

Bożí hora

525

332.2

Pogórze Zachodnio-Sudeckie

332.26  Pogórze Izerskie – Frýdlantská pahorkatona

Andýlský vrch

572

332.3

Krkonošská oblast

(Sudety Zachodnie)

332.31  Lużické hory (Góry »ytawskie)

Luż

793

332.32  Ještýdsko-kozákovský h°bet (Grzbiet Jesztiedzko-kozakowski)

Ještýd

1012

332.33  Liberecká kotlina – «itavská pánev (Kotlina Liberecka)

ProseŔský h°eben

593

332.34  Jizerské hory (Góry Izerskie)

Smrk

1124

332.37  Krkonoše (Karkonosze)

Snýżka (Žnie┐ka)

1602

332.39  Krkonošské podh¨°í (Pogórze Karkonoskie)

Hejlov

835

332.4/5

Orlická oblast

(Sudety Žrodkowe)

332.41  Brama Lubawska – «aclé°ská vrchovina

«altman

739

332.43  Góry Kamienne – Vraní hory

Královecký ŠpiŔák

881

332.47  Obni┐enie Žcinawki – Broumovská kotlina

Mlýnský vrch

521

332.48  Góry Sto│owe – Polická vrchovina

Bor

853

332.51  Podorlická pahorkatina (Pogórze Orlickie)

ŠpiŔák

841

332.52  Orlické hory (Góry Orlickie)

Velká Deštná

1115

332.54  Kladská kotlina (Kotlina K│odzka)

H¨rka

585

332.6

Jesenická oblast

(Sudety Wschodnie)

332.61  Rychlebské hory (Góry Z│ote)

Smrk

1125

332.62  Králický Snýżnik (Žnie┐nik)

Snýżník (Žnie┐nik K│odzki)

1425

332.63  Zlatohorská vrchovina (Góry Opawskie)

P°íŔný vrch

975

332.64  Hanušowická vrchovina

Je°áb

1003

332.65  Hrubý Jeseník (Wysoki Jesionik)

Pradýd

1492

332.66  Nízký Jeseník (Niski Jesionik)

SluneŔná

800

332.67  Mohelnická brázda

Jelení vrch

345

332.68  Záb°eżská vrchovina

Lázek

714

Opracowano na podstawie: Jerzy Kondracki  - Geografia Regionalna Polski, PWN, Warszawa 2000 r.

Pwrót do regulaminu