KOMISJA TURYSTYKI

GÓRSKIEJ

Komisja Turystyki Górskiej

Z chwilą powołania Oddziału PTTK w Wałbrzychu w 1951 r. powstała Komisja Górska i Narciarska, kontynuując turystykę górską prowadzoną przed Zjazdem Zjednoczeniowym PTT i PTK - od 1947 roku. Sama Komisja Turystyki Górskiej rozpoczęła działalność w 1953 r. na bazie stworzonej wcześniej Podkomisji Turystyki Górskiej i Narciarskiej (1952 r.) na czele której stanęła kol. Krystyna Jarecka, znana aktywistka naszego Towarzystwa, kierując pracami komisji do 1957 r., kiedy to szefem został kol. Zdzisław Jarząbek. W 1961 r. wytypowano na szefa Komisji kol. Reinholda Kamińskiego, a po jego rezygnacji (praca zawodowa) zaproponowano kol. Jana Fajfera. Dalsi szefowie to: kol. Mirosław Idzior, Stanisław Krygiełka, Stefan Okoniewski, aktualnie przewodniczącym jest kol. Artur Ciempa, który sprężyście kieruje nieliczną kadrą naszej Komisji, realizując nakreślony plan pracy - tak w organizacji imprez turystycznych, jak rajdy (Szlakiem Zamków Piastowskich, Zlot Turystów na Wielkiej Sowie - dwie sztandarowe imprezy Oddziału), jak i organizacją wycieczek turystycznych dla aktywu Komisji. Przy Komisji działa Podkomisja Weryfikacji Odznak GOT, która w skromnej obsadzie dokonuje poświadczenia zdobytych punktów na odznaki GOT. Przez lata działalności Referat Weryfikacyjny GOT zweryfikował tysiące odznak GOT, wiele odznak Turysty Dolnego Śląska. W całej historii tej komisji od lat organizowano liczne i z bogatym programem Rajdy, Zloty, Złazy (także nocne), wycieczki sobotnio - niedzielne, prowadzone przez aktyw komisji (przodownicy GOT), przysparzając wielu nowych sympatyków turystyki górskiej na terenie Ziemi Wałbrzyskiej. W tym roku, podobnie, jak w latach ubiegłych, odbywać się będzie impreza p.n. Zdobywanie "Korony Sudetów" - technicznie opracowaną przez kol. inż. Stanisława Junaka. Sądzimy, że będzie ona impulsem do popularyzacji turystyki górskiej na Dolnym Śląsku.

Strona główna    Aktualności    Komisje i koła    BORT    RPK    Muzeum "Zamek Grodno"   

Polecamy oglądać w rozdzielczosci 1024x768